DSV-anlegg i Vestby

Vi bygger alt innvending og utvending tømrerarbeid på DSV sitt nye lagerbygning i Vestby på vegne av Logistic Contractor. Prosjektet er planlagt overleveret til kunden 1.juli 2020.

 

Fakta om kunden

Vi i Logistic Contractor, eller LC som vi kort og godt kaller oss selv, har spesialisert oss på å utvikle og bygge logistikkanlegg, utformet for effektiv og rasjonell håndtering av store mengder gods. Det er det eneste vi driver med. Hos oss finnes derfor den spisskompetansen som kreves for å dekke hver enkelt kundes unike behov for logistikkløsninger. Vi vet hva som kreves for at et logistikkanlegg skal fungere – fra den geografiske beliggenheten ned til detaljer rundt utformingen av så vel det innvendige som det utvendige miljøet.

Logistic Contractor driver virksomhet i hele Sverige og har dessuten datterselskaper i Norge og Danmark. Vi inngår i Wästbygg Gruppen AB. ​

Les mer: https://lc.se/nn-no/Pages/default.aspx

 

Bilder fra prosjektet

Noen av våre andre prosjekter

Moss 2-takt

Vi har fått kontrakt på alt tømmerarbeid i forbindelse med at Moss 2-takt skal bygge

Ski Turnhall

Vi har fått i oppdrag med å bygge alt tømmerarbeid på den nye turnhallen i

Fasaden på Tangen

Prosjektet på Tangen begynner å nærme seg slutten. Fasaden har blitt meget pen med Alutile

Datasenter

Vi har utfører alt tømrerarbeid på nytt datasenter på vegne av Asker Entrepenør. Arbeidet foregår