DSV-anlegg i Vestby

Vi bygger alt innvending og utvending tømrerarbeid på DSV sitt nye lagerbygning i Vestby på vegne av Logistic Contractor. Prosjektet er planlagt overleveret til kunden 1.juli 2020.

 

Fakta om kunden

Vi i Logistic Contractor, eller LC som vi kort og godt kaller oss selv, har spesialisert oss på å utvikle og bygge logistikkanlegg, utformet for effektiv og rasjonell håndtering av store mengder gods. Det er det eneste vi driver med. Hos oss finnes derfor den spisskompetansen som kreves for å dekke hver enkelt kundes unike behov for logistikkløsninger. Vi vet hva som kreves for at et logistikkanlegg skal fungere – fra den geografiske beliggenheten ned til detaljer rundt utformingen av så vel det innvendige som det utvendige miljøet.

Logistic Contractor driver virksomhet i hele Sverige og har dessuten datterselskaper i Norge og Danmark. Vi inngår i Wästbygg Gruppen AB. ​

Les mer: https://lc.se/nn-no/Pages/default.aspx

 

Bilder fra prosjektet

Noen av våre andre prosjekter

Moss 2-takt

Vi har fått kontrakt på alt tømmerarbeid i forbindelse med at Moss 2-takt skal bygge

Ski Turnhall

Vi har fått i oppdrag med å bygge alt tømmerarbeid på den nye turnhallen i

Fasaden på Tangen

Prosjektet på Tangen begynner å nærme seg slutten. Fasaden har blitt meget pen med Alutile

Datasenter

Vi har utfører alt tømrerarbeid på nytt datasenter på vegne av Asker Entrepenør. Arbeidet foregår

Tunvollveien

Vi er totalentrepenør for T-13 sitt prosjekt i Drammen kommune, nærmere bestemt i tettstedet Solbergelva. Tettstedet