Rehabilitering av Kong Karl – uthuset

Foss Bygg AS jobber med rehabilitering av Kong Karl – uthuset i Heinrich Gerners gate i Moss. Prosjekter omfatter totalrehabilitering av tak og fasader. Prosjektet skal ferdigstilles desember 2018 og vi ser fram til en god prossess med en viktig kunde i Moss Sentrum. Vi takker for tillitten og gleder oss til å vise frem resultatet.

Bilder fra prosjektet

Noen av våre andre prosjekter

Moss 2-takt

Vi har fått kontrakt på alt tømmerarbeid i forbindelse med at Moss 2-takt skal bygge

Ski Turnhall

Vi har fått i oppdrag med å bygge alt tømmerarbeid på den nye turnhallen i

Fasaden på Tangen

Prosjektet på Tangen begynner å nærme seg slutten. Fasaden har blitt meget pen med Alutile

Datasenter

Vi har utfører alt tømrerarbeid på nytt datasenter på vegne av Asker Entrepenør. Arbeidet foregår