Kvalitetssikring på Tangen Senter

Kvalitetssikring er en viktig del av arbeidet vårt. På dette prosjektet bruker vi Holte som system for å dokumentere at alt arbeid er gjennomført til krav og spesfikasjoner.

Kvalitetssikring arbeidet er en prosess som foregår igjennom hele byggingen og utfører derfor jevnlige kontroller.

Andre nyheter

Fagsamling

Vi gjennomførte fagsamling for en utvidet ledergruppe på fredag 15.mai. Slike samlinger er meget verdifulle for oss. Samlingen ble brukt til faglig oppdatering, erfaringsutvekslinger og

Les mer »

Fasaden på Tangen

Fasaden på prosjektet vårt på Tangen begynner virkelig å ta form. Det en fasade med mange flotte detaljer hvor vi har kombinert treverk sammen med

Les mer »